ÖNEMLİ TARİHLER


 • 3 Ekim 2019 Kongre Başlangıç Tarihi
 • 3 Ekim 2019 Kongre Başlangıç Tarihi

KONGREYE KALAN SÜRE


 • 0GÜN
 • 0SAAT
 • 0DAKİKA
 • 0SANİYE
 • BİLİMSEL PROGRAM


  3 EKİM 2019 1. GÜN
  08:30 - 09:00 Açılış konuşmaları
  10. Solunum Zirvesi Toplantısı Başkanı Nihat Susaman
  10. Solunum Zirvesi Onursal Başkanı Üzeyir Gök
  SEBAD Derneği Başkanı Cemal Cingi
  09:00 - 09:30 Amasya Yemekleri Sevim Aydos
  09:30 - 11:15 Eğitici Kahvaltı Oturumu I
  Moderatör: Şinasi Yalçın - Üzeyir Gök
  09:30 - 09:45 Alt konka hipertrofilerine güncel yaklaşım İbrahim Çukurova
  09:45 - 10:00 Meniere de güncel tanı Turgut Karlıdağ
  10:00 - 10:15 Tonsillektomi komplikasyonları ve yönetimi Görkem Eskiizmir
  10:15 - 10:30 Retromalar Trigon Tümörlerinin Defekt Onarımında Yeni Rekonstrüksiyon Teknikleri Fatih Oğhan
  10:30 - 10:45 Alerjik rinitte güncel medikal tedavi Cemal Cingi
  10:45 - 11:00 Çocuklarda alerjik rinit tedavisi Emine Elif Altuntaş
  11:00 - 11:15 HPV: Bilgi Güncelleme Külal Çukurova
  11:15 - 12:30 Workshop 1: Nefes alma teknikleri Reyhan Elmasri - Cemal Cingi
  12:30 - 13:30 Öğle Arası
  13:30 - 16:30 Workshop 2: Yüksek rakımın koku duyusuna etkisi İbrahim Çukurova - İrfan Kaygusuz
  16:30 - 17:00 Kahve Arası
  17:00 - 19:00 Akşam Oturumu I
  Moderatör: İbrahim Çukurova - Orhan Yılmaz
  17:00 - 17:15 Otoplasti Sema Zer Toros
  17:15 - 17:30 Ses hastalıklarına Güncel Yaklaşım Çiğdem Tepe Karaca
  17:30 - 17:45 Yüz Yogası Gökçe Tanyeri Toker
  17:45 - 18:00 Epistaksisde nazal endoskopun yeri İbrahim Çukurova
  18:00 - 18:15 KBB de 3D Yazıcılar Mustafa Erdoğan
  18:15 - 18:30 Tip-plastide güncel teknikler Hasan Kazaz
  18:30 - 18:45 Endoskopik DCR Mustafa Altıntaş
  18:45 - 19:00 Klinik Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Türkkan Kaygusuz
   
  4 EKİM 2019 2. GÜN
  08:30 - 10:00 Eğitici Kahvaltı Oturumu II
  Moderatör: İbrahim Aladağ - Harun Üçüncü
  08:30 - 08:50 Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu: Değerlendirilmesi ve Cerrahi Teknik Kararı Özgür Karameşe
  08:50 - 09:00 Nazal orta çatı rekonstrüksiyonunda internal valve açma grefti İbrahim Aladağ
  09:00 - 09:10 Hiperakuzili hastaya yaklaşım Ceyda Akın Öcal
  09:10 - 09:20 Vazomotor rinite yaklaşım Kasım Durmuş
  09:20 - 09:30 Otoskleroz tedavisine güncel yaklaşım Mustafa Kule
  09:30 - 09:40 Dudak rekonstrüksiyon yöntemler Öner Sakallıoğlu
  09:40 - 09:50 Rinoplastide kostal kartilaj alınması Sinan Eroğlu
  09:50 - 10:00 Troid bez cerrahisi Komplikasyonları Deniz Avcı
  10:00 - 12:00 Workshop 3: Yüksek Rakımın enfeksiyon iyileşmesine etkisi Seçkin Ulusoy
  12:00 - 13:00 Öğle Arası
  13:00 - 16:30 Workshop 4: Yüksek Rakımın NO düzeylerine etkisi Cemal Cingi - Nazım Bozan
  16:30 - 17:00 Kahve Arası
  17:00 - 19:00 Akşam Oturumu II
  Moderatör: Çiğdem Tepe Karaca - Sema Zer Toros
  17:00 - 17:10 Rinoplastide Cerrahi Anatomi İsmail Salcan
  17:10 - 17:20 Retrofaringeal Abse: Kolay Tanı, Zor Tedavi Nurullah Türe
  17:20 - 17:30 Otoplastide Mustarde Sütür Uygulamalarım ve sonuçları Şükrü Turan
  17:30 - 17:40 Nazal tip greftleri: Kişisel deneyimlerim Ahmet Mert Bilgili
  17:40 - 18:00 KBB de klinik ve deneysel ozon kullanımı Metin Yıldırım
  18:00 - 18:10 Rinoplasti Ameliyatlarına Özel Tasarladığım İki El Aleti Aret Çerçi Özkan
  18:10 - 18:20 Tiroid nodüllerine yaklaşım Tuğçe Şimşek
  18:20 - 18:30 Burun tıkanıklıkları ve değerlendirilmesi Nihat Susaman
  18:30 - 18:40 Osas ve medikal tedavisi Nazım Bozan
  18:40 - 18:50 Laringofaringeal reflü Kerem Kökoğlu
  18:50 - 19:00 KBB pratiğinde seröz otite yaklaşım Sami Aydos
   
  5 EKİM 2019 3. GÜN
  08:30 - 10:00 Eğitici Kahvaltı Oturumu III
  Moderatör: Turgut Karlıdağ - Nihat Susaman
  08:30 - 08:45 Kronik otitli olgularda cerrahi sonuçlarımız Demet Yazıcı
  08:45 - 09:00 Koklear implantasyon cerrahisinde temel basamaklar Tolgahan Çatlı
  09:00 - 09:15 Kime-ne zaman çift taraflı koklear implant Tolgahan Çatlı
  09:15 - 09:30 Ozon uygulama pratiği ve yararları Kemal Kef
  09:30 - 09:40 Otomikoz tedavisi Bilal Sizer
  09:40 - 09:50 Mutasyonel falsetto Hastalarında Ses Terapisinde Duyarsızlaştırma ve Takibin Etkinliği Sertaç Düzer
  09:50 - 10:00 Transsfenoidal hipofizektomi Faruk Altınel
  10:00 - 12:00 Serbest Bildiriler I
  Moderatör: Bilen Özel - Mustafa Erdoğan
    Nazal Septum Perforasyonlarının Onarımında Kullanılan Cerrahi Tekniklerin Değerlendirilmesi Sinem Gökçe Kütük
    Oroantral Fistül Kapatılmasında Kullanılan Tekniklerin Etkinlikleri Bülent Saat
    Laringeal Skuamöz Epitel Lezyonlarının Nötrofil / Lenfosit Ve Trombosit / Lenfosit Oranı İle İlişkisi Bilal Sizer
    Nazal rekonstrüksiyon yöntemleri Erdoğan Özgür
    Sinonazal Lenfomalar: Tanı zorluğu yaşanan bir olgu sunumu Tolgahan Çatlı
    Akut bakteriyel Rinosinüzit orbital komplikasyonları ve bir olgu sunumu Uğurtan Ergün
    OSAS lı Postmenapozal Kadınlarda Oksijen Saturasyonu İle Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki Ayhan Kul
    Alerjik Rinit Tedavisinde 660 Nanometre Dalga Boyundaki Fototerapinin Klinik Etkinliği Nihat Susaman
    Mandibula Fraktürlerinde Kullanılan Miniplakların Biyomekanik Açıdan İncelenmesi Tuğçe Şimşek
    Adenoid hipertrofisine pediatrist bakışı  Serkan Tursun
    Akciğer Metastazlı Over Tümörlerinde Tedavi Yaklaşımı Sefa İnce
    Obstrüktüf Uyku Apneli Hastaların Orta Kulak Basıncının ve Östaki Tüp Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Erdoğan Özgür
    Romatoid artit’de akciğer bulguları Meral Bayram
    İntörn doktorların kronik hava yolu hastalıklarına ilişkin bilgi düzeyleri ve farkındalığı Sara Salcan
    Trakeostomi ve Trakeal İnsizyon Tipleri ve İstenmeyen Dekanülasyon Riskinin Araştırılması Hasan Kazaz
    Vokal Kord Bioyopsisi Histopatolojik Sonuçlarımız Ferda Keskin Çimen
    Larinks Travmalara Güncel Yaklaşım Ertuğrul Erhan
    Sensorineural işitme kaybında pseudoexfoliation sendromu sıklığı Fatih Çelik
    Anterior Deviasyonlarda Sekiz Sütürün Etkinliği Selçuk Cem Erdurak
    Prick Testi Sonuçlarında Saptanan Alerjenlerin Dağılımı İlyas Dişikırık
    Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Orta Konka Sütürasyon Tekniğinin Sineşi Üzerine Etkisi Erdal Sakallı
    Tiroid Nodüllerine Güncel Yaklaşım Bartu Badak
  12:00 - 13:00 Öğle Arası
  13:00 - 16:30 Serbest Bildiriler II
  Moderatör: Murat Kar - Kemal Kef
    Kendi Rinoplasti Komplikasyonlarımdan Çıkardığım Dersler Aret Çerçi Özkan
    Gebelikte artmış semptomları olan rinosinüzit, solunum sıkıntısı ve burun kanaması olgusu Nazım Bozan
    Alerjik Rinitli Hastalarda Prick Test, NLO, TLO VE Burun Tıkanıklığı İlişkisi Nihat Yılmaz
    Alerjik Rinitli Hastalarda Kan ECP Düzeyi İle Burun Tıkanıklığı İlişkisi Kadri İla
    Over underlay Timpanoplasti temel basamakları Tolgahan Çatlı
    Thornwalt kistlerine yaklaşım ve komplike bir olgu sunumu Uğurtan Ergün
    Larenks Kanserlerinde Prognozu Etkileyen Faktörler Ceyhun Aksakal
    Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonları  Serkan Tursun
    Baş boyun kanserlerinde surveyi etkileyen faktörler Fazilet Altın
    Konka bülloza tiplerinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi Sinan Seyhan
    Glomus Karotikum: Klinik Yaklaşım Ve Deneyimlerimiz İbrahim Çukurova
    Fleplerde Surveyi Etkileyen Faktörlerler Abdulkerim Olgun
    Yüksek Rakımda Göz Kuruluğu Sümeyye Burcu Ağcayazı
    Akciğer Metastazlı Testis TümörlerindeTedavi Yaklaşımı Fevzi Bedir
    Obstrüktüf Uyku Apneli Hastalarda Cinsel İşlev Bozukluğu Hüseyin Kocatürk
    Koanal Atrezi İsmail Topal
    Testis tümörlerinde toraks metastazı Abdullah Erdoğan
    Fasiyal Paralizi Cerrahi Tedavi Seçenekleri Işıl Çakmak Karaer
    KBB Yabancı Cisimleri: Tanı ve Başvuru Özellikleri M. Volkan Akdoğan
    Suçiçeği Vakalarının Komplikasyonlarının Retrospektif İncelenmesi İsmail Topal
    OSAS’ın Psikososyal etkileri Sertan Şahin
    Paranazal sinüslerin hacim ölçümünde farklı bir metod Mustafa Erdoğan
  16:30 - 17:00 Kahve Arası
  17:00 - 19:15 Akşam Oturumu III
  Moderatör:
  Mustafa Altıntaş - Sami Aydos
  17:00 - 17:15 Nazal Septal Cisim Nuray Bayar Muluk
  17:15 - 17:30 Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu ve Rehabilitasyonu Turgut Kültür
  17:30 - 17:45 Pediatrik vertigoya yaklaşım Murat Kar
  17:45 - 18:00 Tonsillektomide preoperatif değerlendirme Nuray Bayar Muluk
  18:00 - 18:15 Romatoid Artrit'de işitme Turgut Kültür
  18:00 - 18:30 Vokal kord paralizilerine yaklaşım Saime Sağıroğlu
  18:30 - 18:45 Ankilozan spondilitte akciğer hastalığı Bilge Ekinci
  18:45 - 19:15 Akılcı Antibiotik Kullanımı Mustafa Altıntaş